QuinStreet Inc (QNST)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 532 101 528 368 507 956 437 864 393 509
Zobowiązania handlowe w tys. USD 37 926 42 410 45 231 36 759 37 093
Rotacja zobowiązań 14,03 12,46 11,23 11,91 10,61

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $532 101K ÷ $37 926K
= 14,03


Analiza porównawcza

2023