QuinStreet Inc (QNST)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
EBIT w tys. USD -20 816 -4 718 13 926 6 205 10 727
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 229 801 286 000 295 148 255 944 222 829
Zwrot z kapitału całkowitego -9,06% -1,65% 4,72% 2,42% 4,81%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $-20 816K ÷ ($0K + $229 801K)
= -9,06%


Analiza porównawcza

2023