QuinStreet Inc (QNST)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 151 204 182 792 206 176 185 572 143 378
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 89 820 109 579 115 611 85 837 83 699
Wskaźnik płynności bieżącej 1,68 1,67 1,78 2,16 1,71

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $151 204K ÷ $89 820K
= 1,68


Analiza porównawcza

2023