QuinStreet Inc (QNST)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 8,56 7,14 6,32 7,18 5,94
Rotacja zobowiązań 14,03 12,46 11,23 11,91 10,61
Rotacja kapitału pracującego 9,46 7,95 6,39 4,92 7,63

Średnia liczba dni

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 42,66 51,14 57,71 50,82 61,48
Cykl zobowiązań dni 26,02 29,30 32,50 30,64 34,41

Długoterminowe

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja aktywów trwałych 34,67 62,52 84,46 86,68 84,13
Rotacja aktywów razem 1,72 1,39 1,29 1,37 1,40