QuinStreet Inc (QNST)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk brutto w tys. USD -21 362 -5 762 29 329 18 686 10 719
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 580 624 582 099 578 487 490 339 455 154
Marża zysku brutto -3,68% -0,99% 5,07% 3,81% 2,36%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-21 362K ÷ $580 624K
= -3,68%


Analiza porównawcza

2023