QuinStreet Inc (QNST)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 580 624 582 099 578 487 490 339 455 154
Aktywa razem w tys. USD 337 155 419 909 449 515 358 407 324 611
Rotacja aktywów razem 1,72 1,39 1,29 1,37 1,40

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $580 624K ÷ $337 155K
= 1,72


Analiza porównawcza

2023