QuinStreet Inc (QNST)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 8,36% 9,23% 12,19% 10,70% 13,54%
Marża zysku operacyjnego -3,59% -0,81% 2,41% 1,27% 2,36%
Marża zysku brutto -3,68% -0,99% 5,07% 3,81% 2,36%
Marża zysku netto -11,86% -0,90% 4,07% 3,69% 13,73%

Zwrot z inwestycji

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Operacyjny ROA -6,17% -1,12% 3,10% 1,73% 3,30%
ROA -20,43% -1,25% 5,24% 5,05% 19,25%
Zwrot z kapitału całkowitego -9,06% -1,65% 4,72% 2,42% 4,81%
ROE -29,97% -1,83% 7,98% 7,07% 28,04%