QuinStreet Inc (QNST)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 73 677 96 439 110 318 107 509 62 522
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 659 4 793 4 389 9 793 4 185
Należności w tys. USD 67 868 81 560 91 469 68 270 76 671
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 89 820 109 579 115 611 85 837 83 699
Wskaźnik płynności szybkiej 1,68 1,67 1,78 2,16 1,71

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($73 677K + $9 659K + $67 868K) ÷ $89 820K
= 1,68


Analiza porównawcza

2023