Paylocity Holding Corp (PCTY)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024/Q1
(30 wrz 2023)
2023/Q4
(30 cze 2023)
2023/Q3
(31 mar 2023)
2023/Q2
(31 gru 2022)
2023/Q1
(30 wrz 2022)
2022/Q4
(30 cze 2022)
2022/Q3
(31 mar 2022)
2022/Q2
(31 gru 2021)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 41,14 46,82 39,90 40,80 42,95 54,12 44,46 74,39
Rotacja zobowiązań 43,89 59,65 43,64 43,04 49,45 34,27 53,19 37,95
Rotacja kapitału pracującego 3,99 4,29 5,18 8,35 13,58 7,67 10,07 9,04

Średnia liczba dni

2024/Q1
(30 wrz 2023)
2023/Q4
(30 cze 2023)
2023/Q3
(31 mar 2023)
2023/Q2
(31 gru 2022)
2023/Q1
(30 wrz 2022)
2022/Q4
(30 cze 2022)
2022/Q3
(31 mar 2022)
2022/Q2
(31 gru 2021)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 8,87 7,80 9,15 8,95 8,50 6,74 8,21 4,91
Cykl zobowiązań dni 8,32 6,12 8,36 8,48 7,38 10,65 6,86 9,62

Długoterminowe

2024/Q1
(30 wrz 2023)
2023/Q4
(30 cze 2023)
2023/Q3
(31 mar 2023)
2023/Q2
(31 gru 2022)
2023/Q1
(30 wrz 2022)
2022/Q4
(30 cze 2022)
2022/Q3
(31 mar 2022)
2022/Q2
(31 gru 2021)
Rotacja aktywów trwałych 19,56 18,33 18,23 16,83 15,17 13,57 12,36 11,71
Rotacja aktywów razem 0,34 0,32 0,26 0,25 0,30 0,18 0,16 0,28