Paylocity Holding Corp (PCTY)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 048 440 4 231 680 2 032 880 1 663 150 1 596 190
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 774 800 4 120 530 1 867 020 1 408 940 1 456 050
Wskaźnik płynności bieżącej 1,10 1,03 1,09 1,18 1,10

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 048 440K ÷ $2 774 800K
= 1,10


Analiza porównawcza

2023