Paylocity Holding Corp (PCTY)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 231 680 2 032 880 1 663 150 1 596 190 1 378 240
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 120 530 1 867 020 1 408 940 1 456 050 1 270 840
Wskaźnik płynności bieżącej 1,03 1,09 1,18 1,10 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 231 680K ÷ $4 120 530K
= 1,03


Analiza porównawcza

2022