Paylocity Holding Corp (PCTY)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 174 600 852 651 635 627 561 329 467 633
Aktywa razem w tys. USD 3 695 680 4 809 010 2 414 880 1 985 650 1 803 940
Rotacja aktywów razem 0,32 0,18 0,26 0,28 0,26

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 174 600K ÷ $3 695 680K
= 0,32


Analiza porównawcza

2023