Paylocity Holding Corp (PCTY)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 852 651 635 627 561 329 467 633 377 527
Aktywa razem w tys. USD 4 809 010 2 414 880 1 985 650 1 803 940 1 507 600
Rotacja aktywów razem 0,18 0,26 0,28 0,26 0,25

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $852 651K ÷ $4 809 010K
= 0,18


Analiza porównawcza

2022