Paylocity Holding Corp (PCTY)

ROE

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk netto w tys. USD 140 822 90 777 70 819 64 455 53 823
Kapitał własny w tys. USD 842 863 613 463 476 930 392 908 307 964
ROE 16,71% 14,80% 14,85% 16,40% 17,48%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $140 822K ÷ $842 863K
= 16,71%


Analiza porównawcza

2023