Paylocity Holding Corp (PCTY)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 100 000 0
Aktywa razem w tys. USD 3 695 680 4 809 010 2 414 880 1 985 650 1 803 940
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $3 695 680K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023