Paylocity Holding Corp (PCTY)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 100 000 0 0
Aktywa razem w tys. USD 4 809 010 2 414 880 1 985 650 1 803 940 1 507 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $4 809 010K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022