Paylocity Holding Corp (PCTY)

ROA

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk netto w tys. USD 140 822 90 777 70 819 64 455 53 823
Aktywa razem w tys. USD 3 695 680 4 809 010 2 414 880 1 985 650 1 803 940
ROA 3,81% 1,89% 2,93% 3,25% 2,98%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $140 822K ÷ $3 695 680K
= 3,81%


Analiza porównawcza

2023