Paylocity Holding Corp (PCTY)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 287 002 219 298 182 010 153 851 149 197
Zobowiązania handlowe w tys. USD 8 374 4 230 1 755 3 954 2 990
Rotacja zobowiązań 34,27 51,84 103,71 38,91 49,90

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $287 002K ÷ $8 374K
= 34,27


Analiza porównawcza

2022