Paylocity Holding Corp (PCTY)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 367 039 287 002 219 298 182 010 153 851
Zobowiązania handlowe w tys. USD 6 153 8 374 4 230 1 755 3 954
Rotacja zobowiązań 59,65 34,27 51,84 103,71 38,91

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $367 039K ÷ $6 153K
= 59,65


Analiza porównawcza

2023