Paylocity Holding Corp (PCTY)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 155 026 84 594 58 043 66 171 56 224
Aktywa razem w tys. USD 3 695 680 4 809 010 2 414 880 1 985 650 1 803 940
Operacyjny ROA 4,19% 1,76% 2,40% 3,33% 3,12%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $155 026K ÷ $3 695 680K
= 4,19%


Analiza porównawcza

2023