Paylocity Holding Corp (PCTY)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 139 756 206 743 285 407 161 790 137 193
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 076 170 1 819 870 1 372 820 1 430 040 1 237 590
Należności w tys. USD 15 754 6 267 4 923 4 358 3 453
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 120 530 1 867 020 1 408 940 1 456 050 1 270 840
Wskaźnik płynności szybkiej 1,03 1,09 1,18 1,10 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($139 756K + $4 076 170K + $15 754K) ÷ $4 120 530K
= 1,03


Analiza porównawcza

2022