Paylocity Holding Corp (PCTY)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 288 767 139 756 206 743 285 407 161 790
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 734 580 4 076 170 1 819 870 1 372 820 1 430 040
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 774 800 4 120 530 1 867 020 1 408 940 1 456 050
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,09 1,02 1,09 1,18 1,09

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($288 767K + $2 734 580K) ÷ $2 774 800K
= 1,09


Analiza porównawcza

2023