Paylocity Holding Corp (PCTY)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 54,12 101,42 114,02 107,30 109,33
Rotacja zobowiązań 34,27 51,84 103,71 38,91 49,90
Rotacja kapitału pracującego 7,67 3,83 2,21 3,34 3,52

Średnia liczba dni

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 6,74 3,60 3,20 3,40 3,34
Cykl zobowiązań dni 10,65 7,04 3,52 9,38 7,31

Długoterminowe

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja aktywów trwałych 13,57 10,62 8,41 6,68 6,09
Rotacja aktywów razem 0,18 0,26 0,28 0,26 0,25