Paylocity Holding Corp (PCTY)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk brutto w tys. USD 158 614 83 597 57 104 67 118 58 046
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 174 600 852 651 635 627 561 329 467 633
Marża zysku brutto 13,50% 9,80% 8,98% 11,96% 12,41%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $158 614K ÷ $1 174 600K
= 13,50%


Analiza porównawcza

2023