Paylocity Holding Corp (PCTY)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk brutto w tys. USD 83 597 57 104 67 118 58 046 16 751
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 852 651 635 627 561 329 467 633 377 527
Marża zysku brutto 9,80% 8,98% 11,96% 12,41% 4,44%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $83 597K ÷ $852 651K
= 9,80%


Analiza porównawcza

2022