Paylocity Holding Corp (PCTY)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 174 600 852 651 635 627 561 329 467 633
Property, plant and equipment w tys. USD 64 069 62 839 59 835 66 737 70 056
Rotacja aktywów trwałych 18,33 13,57 10,62 8,41 6,68

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 174 600K ÷ $64 069K
= 18,33


Analiza porównawcza

2023