Paylocity Holding Corp (PCTY)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Aktywa razem w tys. USD 3 695 680 4 809 010 2 414 880 1 985 650 1 803 940
Kapitał własny w tys. USD 842 863 613 463 476 930 392 908 307 964
Wskaźnik dźwigni finansowej 4,38 7,84 5,06 5,05 5,86

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $3 695 680K ÷ $842 863K
= 4,38


Analiza porównawcza

2023