Paylocity Holding Corp (PCTY)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 66,34% 65,50% 67,58% 67,10% 60,48%
Marża zysku operacyjnego 9,92% 9,13% 11,79% 12,02% 4,22%
Marża zysku brutto 9,80% 8,98% 11,96% 12,41% 4,44%
Marża zysku netto 10,65% 11,14% 11,48% 11,51% 10,22%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Operacyjny ROA 1,76% 2,40% 3,33% 3,12% 1,06%
ROA 1,89% 2,93% 3,25% 2,98% 2,56%
Zwrot z kapitału całkowitego 13,79% 12,17% 13,42% 18,26% 7,49%
ROE 14,80% 14,85% 16,40% 17,48% 18,14%