PBF Energy Inc (PBF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 203 600 1 908 600 2 174 300 1 434 600 1 341 500 1 472 500 1 479 700 1 541 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 122 800 343 600 214 200 236 400 75 000 125 800 142 800 137 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 200 700 5 423 900 6 772 800 5 085 700 3 759 700 4 199 600 3 751 000 3 399 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,45 0,42 0,35 0,33 0,38 0,38 0,43 0,49

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 203 600K + $122 800K) ÷ $5 200 700K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022/Q4