PBF Energy Inc (PBF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 546 300 5 199 200 3 867 400 3 823 700 3 236 930
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 200 700 3 759 700 2 451 500 2 509 200 2 134 520
Wskaźnik płynności bieżącej 1,26 1,38 1,58 1,52 1,52

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 546 300K ÷ $5 200 700K
= 1,26


Analiza porównawcza

2022