PBF Energy Inc (PBF)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 3 557 600 327 600 -1 331 200 479 500 208 798
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 46 830 300 27 253 400 15 115 900 24 508 200 27 186 100
Marża zysku brutto 7,60% 1,20% -8,81% 1,96% 0,77%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 557 600K ÷ $46 830 300K
= 7,60%


Analiza porównawcza

2022