PBF Energy Inc (PBF)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 46 830 300 27 253 400 15 115 900 24 508 200 27 186 100
Property, plant and equipment w tys. USD 5 361 000 4 902 200 4 843 300 4 023 200 3 820 890
Rotacja aktywów trwałych 8,74 5,56 3,12 6,09 7,12

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $46 830 300K ÷ $5 361 000K
= 8,74


Analiza porównawcza

2022