PBF Energy Inc (PBF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 38 324 800 46 830 300 27 253 400 15 115 900 24 508 200
Aktywa razem w tys. USD 14 387 800 13 549 100 11 641 400 10 499 800 9 132 400
Rotacja aktywów razem 2,66 3,46 2,34 1,44 2,68

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $38 324 800K ÷ $14 387 800K
= 2,66


Analiza porównawcza

2023