PBF Energy Inc (PBF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 46 830 300 27 253 400 15 115 900 24 508 200 27 186 100
Aktywa razem w tys. USD 13 549 100 11 641 400 10 499 800 9 132 400 8 005 420
Rotacja aktywów razem 3,46 2,34 1,44 2,68 3,40

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $46 830 300K ÷ $13 549 100K
= 3,46


Analiza porównawcza

2022