PBF Energy Inc (PBF)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 4 202 400 626 600 -1 889 500 618 300 315 026
Koszty odsetek netto w tys. USD 246 000 317 500 258 200 159 600 169 911
Wskaźnik pokrycia odsetek 17,08 1,97 -7,32 3,87 1,85

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $4 202 400K ÷ $246 000K
= 17,08


Analiza porównawcza

2022