PBF Energy Inc (PBF)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 2 876 800 231 000 -1 392 500 318 900 127 567
Aktywa razem w tys. USD 13 549 100 11 641 400 10 499 800 9 132 400 8 005 420
ROA 21,23% 1,98% -13,26% 3,49% 1,59%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $2 876 800K ÷ $13 549 100K
= 21,23%


Analiza porównawcza

2022