PBF Energy Inc (PBF)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 2 140 500 2 876 800 231 000 -1 392 500 318 900
Aktywa razem w tys. USD 14 387 800 13 549 100 11 641 400 10 499 800 9 132 400
ROA 14,88% 21,23% 1,98% -13,26% 3,49%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $2 140 500K ÷ $14 387 800K
= 14,88%


Analiza porównawcza

2023