PBF Energy Inc (PBF)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 32 671 300 39 049 100 23 826 800 14 275 600 21 387 500
Zapasy w tys. USD 3 183 100 2 763 600 2 505 100 1 686 200 2 122 200
Rotacja zapasów 10,26 14,13 9,51 8,47 10,08

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $32 671 300K ÷ $3 183 100K
= 10,26


Analiza porównawcza

2023