PBF Energy Inc (PBF)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 23 826 800 14 275 600 21 387 500 24 503 400 18 863 600
Zapasy w tys. USD 2 505 100 1 686 200 2 122 200 1 865 830 2 213 800
Rotacja zapasów 9,51 8,47 10,08 13,13 8,52

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $23 826 800K ÷ $2 505 100K
= 9,51


Analiza porównawcza

2021