PBF Energy Inc (PBF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 203 600 1 341 500 1 609 500 814 900 597 286
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 122 800 75 000 58 800 51 600 55 608
Należności w tys. USD 1 456 300 1 277 600 512 900 835 000 718 207
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 200 700 3 759 700 2 451 500 2 509 200 2 134 520
Wskaźnik płynności szybkiej 0,73 0,72 0,89 0,68 0,64

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 203 600K + $122 800K + $1 456 300K) ÷ $5 200 700K
= 0,73


Analiza porównawcza

2022