PBF Energy Inc (PBF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 783 500 2 203 600 1 341 500 1 609 500 814 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 267 500 122 800 75 000 58 800 51 600
Należności w tys. USD 1 362 500 1 456 300 1 277 600 512 900 835 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 217 300 5 200 700 3 759 700 2 451 500 2 509 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,81 0,73 0,72 0,89 0,68

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 783 500K + $267 500K + $1 362 500K) ÷ $4 217 300K
= 0,81


Analiza porównawcza

2023