PBF Energy Inc (PBF)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 2 876 800 231 000 -1 392 500 318 900 127 567
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 46 830 300 27 253 400 15 115 900 24 508 200 27 186 100
Marża zysku netto 6,14% 0,85% -9,21% 1,30% 0,47%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 876 800K ÷ $46 830 300K
= 6,14%


Analiza porównawcza

2022