PBF Energy Inc (PBF)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 32 671 300 39 049 100 23 826 800 14 275 600 21 387 500
Zobowiązania handlowe w tys. USD 959 000 854 600 911 700 407 000 601 400
Rotacja zobowiązań 34,07 45,69 26,13 35,08 35,56

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $32 671 300K ÷ $959 000K
= 34,07


Analiza porównawcza

2023