PBF Energy Inc (PBF)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 39 049 100 23 826 800 14 275 600 21 387 500 24 503 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 854 600 911 700 407 000 601 400 488 432
Rotacja zobowiązań 45,69 26,13 35,08 35,56 50,17

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $39 049 100K ÷ $854 600K
= 45,69


Analiza porównawcza

2022