PBF Energy Inc (PBF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 341 500 1 609 500 814 900 597 286 573 021
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 75 000 58 800 51 600 55 608 63 589
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 759 700 2 451 500 2 509 200 2 134 520 2 418 950
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,38 0,68 0,35 0,31 0,26

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 341 500K + $75 000K) ÷ $3 759 700K
= 0,38


Analiza porównawcza

2021