PBF Energy Inc (PBF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 203 600 1 341 500 1 609 500 814 900 597 286
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 122 800 75 000 58 800 51 600 55 608
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 200 700 3 759 700 2 451 500 2 509 200 2 134 520
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,45 0,38 0,68 0,35 0,31

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 203 600K + $122 800K) ÷ $5 200 700K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022