PBF Energy Inc (PBF)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 292 000 1 492 800 4 366 400 4 721 900 2 083 300
Aktywa razem w tys. USD 14 387 800 13 549 100 11 641 400 10 499 800 9 132 400
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,09 0,11 0,38 0,45 0,23

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 292 000K ÷ $14 387 800K
= 0,09


Analiza porównawcza

2023