PBF Energy Inc (PBF)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 492 800 4 366 400 4 721 900 2 083 300 1 931 320
Aktywa razem w tys. USD 13 549 100 11 641 400 10 499 800 9 132 400 8 005 420
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,11 0,38 0,45 0,23 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 492 800K ÷ $13 549 100K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022