PBF Energy Inc (PBF)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Rotacja zapasów 14,13 13,82 11,13 9,62 9,51 7,01 6,39 5,41
Rotacja należności 32,16 27,13 19,64 17,34 21,33 21,45 19,00 17,10
Rotacja zobowiązań 45,69 40,74 24,69 17,13 26,13 43,03 21,51 17,60
Rotacja kapitału pracującego 34,80 38,53 69,08 24,32 18,93 17,61 12,63 10,14

Średnia liczba dni

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Cykl zapasów dni 25,83 26,41 32,80 37,93 38,38 52,07 57,10 67,50
Cykl należności dni 11,35 13,45 18,58 21,05 17,11 17,02 19,21 21,35
Cykl zobowiązań dni 7,99 8,96 14,79 21,30 13,97 8,48 16,97 20,74

Długoterminowe

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Rotacja aktywów trwałych 8,74 8,62 7,72 6,35 5,56 4,68 3,96 3,06
Rotacja aktywów razem 3,46 3,32 2,77 2,43 2,34 1,91 1,64 1,31