Oshkosh Corp (OSK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 125 400 106 100 355 500 538 700 805 900 474 800 397 400 944 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 93 600 80 700 74 700 87 100 90 700 99 100 71 800 64 500
Należności w tys. USD 2 130 200 2 283 300 2 056 400 1 881 900 1 769 900 1 873 300 1 999 800 1 756 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 089 600 3 090 200 2 418 000 2 458 600 2 428 600 2 272 900 2 338 800 2 446 300
Wskaźnik płynności szybkiej 0,76 0,80 1,03 1,02 1,10 1,08 1,06 1,13

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($125 400K + $93 600K + $2 130 200K) ÷ $3 089 600K
= 0,76


Analiza porównawcza

2023/Q4