Oshkosh Corp (OSK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
2021/Q1
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 805 900 474 800 397 400 944 500 1 375 800 1 166 300 1 093 200 898 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 90 700 99 100 71 800 64 500 58 200 51 100 153 200 117 400
Należności w tys. USD 1 769 900 1 873 300 1 999 800 1 756 900 1 716 500 1 801 500 1 337 500 1 230 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 428 600 2 272 900 2 338 800 2 446 300 2 151 700 2 047 500 1 902 500 1 711 500
Wskaźnik płynności szybkiej 1,10 1,08 1,06 1,13 1,46 1,47 1,36 1,31

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($805 900K + $90 700K + $1 769 900K) ÷ $2 428 600K
= 1,10


Analiza porównawcza

2022/Q4