Oshkosh Corp (OSK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 805 900 1 375 800 582 900 448 400 454 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 90 700 58 200 106 300 78 900 66 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 428 600 2 151 700 1 585 100 1 741 900 1 690 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,37 0,67 0,43 0,30 0,31

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($805 900K + $90 700K) ÷ $2 428 600K
= 0,37


Analiza porównawcza

2022