Oshkosh Corp (OSK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 125 400 805 900 1 375 800 582 900 448 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 93 600 90 700 58 200 106 300 78 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 089 600 2 428 600 2 151 700 1 585 100 1 741 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,07 0,37 0,67 0,43 0,30

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($125 400K + $93 600K) ÷ $3 089 600K
= 0,07


Analiza porównawcza

2023