Oshkosh Corp (OSK)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 597 500 595 000 818 800 817 900 819 000
Aktywa razem w tys. USD 9 129 200 7 729 000 6 891 600 5 815 900 5 566 300
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,07 0,08 0,12 0,14 0,15

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $597 500K ÷ $9 129 200K
= 0,07


Analiza porównawcza

2023