Oshkosh Corp (OSK)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 595 000 818 800 817 900 819 000 818 000
Aktywa razem w tys. USD 7 729 000 6 891 600 5 815 900 5 566 300 5 294 200
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,08 0,12 0,14 0,15 0,15

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $595 000K ÷ $7 729 000K
= 0,08


Analiza porównawcza

2022