Oshkosh Corp (OSK)

ROE

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 472 700 324 500 579 400 471 900
Kapitał własny w tys. USD 3 247 800 2 850 700 2 599 800 2 513 500
ROE 14,55% 11,38% 22,29% 18,77%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $472 700K ÷ $3 247 800K
= 14,55%


Analiza porównawcza

2021