Oshkosh Corp (OSK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 657 900 8 282 000 7 737 300 6 856 800 8 382 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 069 500 826 200 595 900 565 900 573 600
Rotacja aktywów trwałych 9,03 10,02 12,98 12,12 14,61

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $9 657 900K ÷ $1 069 500K
= 9,03


Analiza porównawcza

2023