Oshkosh Corp (OSK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 737 300 6 856 800 8 382 000 7 705 500
Property, plant and equipment w tys. USD 595 900 565 900 573 600 481 100
Rotacja aktywów trwałych 12,98 12,12 14,61 16,02

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $7 737 300K ÷ $595 900K
= 12,98


Analiza porównawcza

2021