Oshkosh Corp (OSK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży 8 282 000 7 737 300 6 856 800 8 382 000 7 705 500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 227 600 6 516 500 5 736 500 6 864 600 6 349 800
Zysk ze sprzedaży brutto 1 054 400 1 220 800 1 120 300 1 517 400 1 355 700
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 662 800 666 500 620 600 683 500 663 900
Zysk operacyjny 380 000 544 700 488 700 797 000 653 500
Koszty odsetek netto 43 900 44 700 51 800 47 600 55 600
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 275 600 497 900 437 300 750 700 595 700
Podatek dochodowy 97 500 25 200 112 800 171 300 123 800
Udziały niekontrolujące 4 200 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 173 900 472 700 324 500 579 400 471 900