Oshkosh Corp (OSK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 375 800 582 900 448 400 454 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 58 200 106 300 78 900 66 000
Należności w tys. USD 1 716 500 1 341 200 1 631 800 1 521 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 151 700 1 585 100 1 741 900 1 690 100
Wskaźnik płynności szybkiej 1,46 1,28 1,24 1,21

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 375 800K + $58 200K + $1 716 500K) ÷ $2 151 700K
= 1,46


Analiza porównawcza

2021