Oshkosh Corp (OSK)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 818 800 817 900 819 000 818 000
Kapitał własny w tys. USD 3 247 800 2 850 700 2 599 800 2 513 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,20 0,22 0,24 0,25

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $818 800K ÷ ($818 800K + $3 247 800K)
= 0,20


Analiza porównawcza

2021