Oshkosh Corp (OSK)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 737 300 6 856 800 8 382 000 7 705 500
Należności w tys. USD 1 716 500 1 341 200 1 631 800 1 521 600
Rotacja należności 4,51 5,11 5,14 5,06

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $7 737 300K ÷ $1 716 500K
= 4,51


Analiza porównawcza

2021