Oshkosh Corp (OSK)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Rotacja zapasów 5,14 3,81 5,50 5,17
Rotacja należności 4,51 5,11 5,14 5,06
Rotacja zobowiązań 7,57 9,93 8,63 8,17
Rotacja kapitału pracującego 3,41 3,52 5,03 4,88

Średnia liczba dni

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Cykl zapasów dni 70,99 95,79 66,42 70,57
Cykl należności dni 80,97 71,39 71,06 72,08
Cykl zobowiązań dni 48,19 36,76 42,30 44,66

Długoterminowe

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Rotacja aktywów trwałych 12,98 12,12 14,61 16,02
Rotacja aktywów razem 1,12 1,18 1,51 1,46