Oshkosh Corp (OSK)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 837 600 380 000 544 700 488 700 797 000
Aktywa razem w tys. USD 9 129 200 7 729 000 6 891 600 5 815 900 5 566 300
Operacyjny ROA 9,17% 4,92% 7,90% 8,40% 14,32%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $837 600K ÷ $9 129 200K
= 9,17%


Analiza porównawcza

2023