Oshkosh Corp (OSK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 532 100 4 417 900 3 535 800 3 408 300 3 269 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 428 600 2 151 700 1 585 100 1 741 900 1 690 100
Wskaźnik płynności bieżącej 1,87 2,05 2,23 1,96 1,93

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 532 100K ÷ $2 428 600K
= 1,87


Analiza porównawcza

2022