Oshkosh Corp (OSK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 282 000 7 737 300 6 856 800 8 382 000 7 705 500
Aktywa razem w tys. USD 7 729 000 6 891 600 5 815 900 5 566 300 5 294 200
Rotacja aktywów razem 1,07 1,12 1,18 1,51 1,46

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $8 282 000K ÷ $7 729 000K
= 1,07


Analiza porównawcza

2022